Vakuutuksien määrä on ollut viimeisten vuosien aikana kasvussa Suomessa. Vakuutusmaksutuloja karttuu vuosittain yli 20 miljoonaa euroa, joista suurin osa tulee lakisääteisistä vakuutuksista kuten työeläke-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksista. Suomen neljän suurimman vakuutusyhtiön osuus maksutuloista on yli 85 %. Väärin perustein maksetuista korvauksista on olemassa vain arvioita mutta niiden mukaan vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain kymmeniä miljoonia euroja väärinperustein. Suomen suurin vakuutusyhtiö on Pohjola Oy , If vakuutusyhtiö pitää markkinaosuudellaan kakkospaikkaa ja kolmantena on Lähitapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö. Kaikenkaikkiaan Suomessa toimii 58 vakuutusyhtiötä, joista osa on erikoistunut henkivakuutuksiin tai työeläkevakuutuksiin.Vakuutusyhtiöiden tulos on ollut vakaata viime vuosina, isoimmat yritykset ovat panostaneet asiakaspalveluun, jolla on varmasti ollut myös positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyy pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja kuten eläkevakuutus ja sairausvakuutus, niiden lisäksi Suomessa elämiseen kytkeytyy muita yksityisiä vakuutuksia kuten liikenne-, auto- ja kotivakuutus. Suomessa työnantaja ottaa eläkevakuutuksen työntekijälleen ja yrittäjä itselleen, vakuutetuille maksetaan eläkettä työkyvyttömyyden, vanhuuden tai puolison tai vanhemman kuoleman vuoksi.Kansaneläkkeet taas rahoitetaan kokonaan verovaroin. Kaikki Suomessa asuvat on vakuutettu sairauden varalta, vakuutuksen maksavat yhdessä työnantaja, työntekijä ja valtio. Kaikki työntekijät on myös vakuutettu Suomessa työtapaturman ja työttömyyden varalta. Kotivakuutus on yleensä ehtona asunnon vuokraamiselle. Henkilövakuutuksia ei yleensä myönnetä Suomessa tilapäisesti asuville vaan vakuutetun on kuuluttava sosiaaliturvan piiriin ja oleskeltava vakituisesti Suomessa. Viime vuosina yksityiset terveysvakuutukset ja lastenvakuutukset ovat kasvattaneet suosiotaan, samoin henkivakuutuksia otetaan yhä useammin.