Vakuutus on sopimus, joka solmitaan yksityishenkilön tai yrityksen ja vakuutusyhtiön välille. Sopimuksen mukaan vakuutusyhtiö korvaa sopimuksen mukaan vahingot jos riskit toteutuvat.

Vakuutusyhtiöiden lisäksi myös pankkitoimintaa harrastavat yritykset tarjoavat asiakkaille vakuutuksiaan. Vakuutukset voidaan jakaa yksityisvakuutuksiin ja sosiaalivakuutuksiin. Yksityisvakuutuksiin kuuluvat henkilövakuutukset, vahinkovakuutukset, liikenteen ja kuljetusten vakuutukset sekä erilaiset yhdistelmävakuutukset kuten kotivakuutus.

Sosiaalivakuutuksiin taas luetaan kuuluviksi eläkevakuutus, sairausvakuutus, työtapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja työntekijöiden ryhmähenkivakuutus. Yleisimpiä vakuutuksia ovat liikennevakuutus, kotivakuutus ja autovakuutus. Niiden lisäksi henkivakuutus, tapaturmavakuutus, vapaa-ajanvakuutus, matkustaja- ja matkatavaravakuutus, lapsen vakuutus ja yritysvakuutus ovat suosittuja. Suurin osa vakuutuksista on vapaaehtoisia, esimerkiksi autovakuutus on vapaaehtoinen mutta liikennevakuutus on pakollinen. Vakuutuksen hinta määräytyy sopimuksen mukaan, monella vakuutusyhtiöllä on tarjolla erihintaisia vakuutuksia, joiden korvausmäärä riippuu vakuutuksen kattavuudesta.

Asiakkaan kannattaa harkita esimerkiksi autoaan vakuuttaessa, minkä suuruinen vakuutus on järkevää hankkia, jos auto on jo vanha. Vakuutusyhtiö taas harkitsee henkivakuutuksesta sopiessaan asiakkaan iän, terveyden ja riskit. Vakuutuksissa on omavastuuosuus, joka vaihtelee vakuutustyypin mukaan. Vakuutuksista tärkeinä pidettyjä ovat kotivakuutus, auto- ja liikennevakuutus, henkilövakuutus ja matkavakuutus, monia muita vakuutuksia harkittaessa kannattaa miettiä niiden tarpeellisuutta omalla kohdalla.