Tapaturmista suurin osa sattuu kotona tai sen läheisyydessä. Tapaturmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä, kaikkia tapaturmia on mahdoton välttää mutta ennakoinnilla niitä saadaan vähennettyä. Kodin turvallisuutta voi usein parantaa ihan arkisin keinoin, kannattaa miettiä turvallisuuskysymystä asukkaiden kannalta, onko perheessä pieniä lapsia tai muistisairaita vanhuksia?Pienten lasten kanssa sähköpistokkeet tukitaan, vaaralliset esineet piilotetaan ja tehdään ympäristöstä helppo ja turvallinen. Muistisairaiden kanssa on harkittava arkea helpottavia tukitoimia kuten verkostoa, joka auttaa vanhusta hädässä ja arjen askareissa. Toimivat palohälyttimet, hätäuloskäynnit ja esillä olevat hätänumerot on hyvä käydä läpi yhteisesti. Lääkkeet, alkoholi, vaaralliset esineet ja pesuaineet tulee säilyttää lukkojen takana. Avaimet, puhelimet ja tärkeät tavarat tulisi säilyttää aina samalla paikalla, turhat esteet on syytä raivata pois ja kiinnittää huomio rappusien ja avonaisten ikkunoiden turvallisuuteen. Vanhuksille riittävä valaistus, suihkuun ja wc-tiloihin asennettavat tuet, rappusien liukuesteet ja kaiteet ovat tärkeitä riskien minimoimiseksi.Kodin turvallisuus- ja hälytysjärjestelmät suojaavat murtovarkaiden lisäksi myös usein tulipalolta ja jopa kosteusvauriolta reagoidessaan savuun ja kosteuteen. Hälytysjärjestelmissä on ympäri vuorokautinen palvelu ja useita mahdollisia lisäpalveluita. Uudet puhelinsovellut tukevat monia markkinoilla olevia palveluita ja niiden avulla on mahdollista valvoa lasten kotiinsaapumisia, mitata kosteutta ja lämpötiloja rakennuksen eri osissa ja tutkia energiansäästömahdollisuuksia. Kotien turvajärjestelmät ovat yleistymässä Suomessa, usein hankkija on omakotitalossa asuva lapsiperhe. Kodin turvallisuuteen liittyy myös tietotekniikka ja sen kautta tulevat uhat. Salasanat, pankkitunnukset ja käyttäjätunnukset tulisi aina säilyttää lasten ulottumattomissa. Lasten internetin käyttöä pitää valvoa ja koneelle on hyvä asettaa erilaiset estot sivustoille ja palveluihin, joille lasten ei sovi siirtyä. Monet maksu- ja pankkipalvelut hoidetaan nykyisin kotoa käsin joten turvallinen internetympäristö on tärkeä osa kodin turvallisuutta. Voit lukea asiasta lisää kohdasta “Internetin turvallisuus”.